Håll dig frisk med hjälp av bra ventilation

Nuförtiden blir frisk luft viktigare än någonsin. Dåligt inomhusklimat kan orsaka olika kroppsbesvär som huvudvärk, trötthet, ögonirritation, hudutslag och allergi [1]. Om du har svårt att koncentrera dig och får andningsbesvär är det en bra idé att undersöka ventiler, ventilationskanaler och eventuella fläktar. Bra ventilationssystem säkerställer att matos och fukt såväl som bakterier och dammpartiklar sugs ut kontinuerligt medan frisk luft strömmar in ständigt. Med hjälp av rengöring och injustering av ventilationssystemet kan man lätt återskapa erforderligt luftflöde som leder till en bättre hälsa.

Tillräcklig luftcirkulation kan inte bara minska risk för allergier och fuktskador som mögel utan är även en effektiv åtgärd mot virus som sprider sig genom droppar i luften. När ventilation fungerar utan brister går koncentrationen av luftburna droppar ner i hemmet vilket i sin tur reducerar risk att utsättas för potentiella sjukdomar [2].

På OVK-center vill vi göra processen så smidigt som möjligt för dig som uppskattar god hälsa och frisk luft. Om du vill utföra en OVK-besiktning hjälper vi hela vägen från offert till färdigt uppdrag.