Grundventilation saknas

Grundventilation kallas den ventilering via ventil som pågår konstant. Exempelvis ska det alltid finnas grundventilation i kök, bad och WC. Vid matlagning eller duschning kan man i vissa kök och badrum forcera (öka) ventilationen tillfälligt för att få bort matos och fukt. När forcerings-timern går tillbaka återgår ventilationen till sitt grundflöde. Vid en OVK-besiktning kontrolleras ventilationen grundligt.

Om du har fått anmärkningen ”Grundventilation saknas” beror det oftast på en av följande orsaker:

  • Spisfläkt inkopplad på ventilationskanalen. Det finns alltså forceringsflöde när spisfläkten är igång, men när den är avstängd stängs allt flöde av. För att möjliggöra ett konstant flöde, ett grundflöde, behöver spisfläkten ha en ”non-stop”-funktion. Att ”lova att alltid ha spisfläkten på läge 1” räcker tyvärr inte… Ett annat sätt att tillse att det finns grundflöde är att koppla bort fläkten från ventilationskanalen. Du kan läsa mer om det under anmärkningen Spisfläkt ansluten.