Få offert i Göteborg med fast pris

Vad innebär en energideklaration i Göteborg?

En energideklaration som genomförs i Göteborg innebär att certifierade energiexperter åker till din fastighet och kontrollerar och dokumenterar vad fastigheten har för energiprestanda. Energideklarationen ger dig ett intyg på hur energieffektivt fastigheten är genom att dels berätta vad som inte är optimalt, men även genom att tala om hur du förbättrar det som inte är perfekt idag.

Lästips: Vad är en energideklaration?

Varför ska du beställa en offert för energideklaration hos oss?

Det finns många anledningar till att du ska beställa en offert för energideklaration hos oss. Två viktiga anledningar är att vi har certifierade energiexperter som utför deklarationen, samt för att du måste ha en aktiv energideklaration för att kunna sälja ditt hus i Göteborg. 

Värt att tänka på är också att vi har så mycket rutin att arbetsprocessen blir så pass tidseffektiv att deklarationsinsatsen också blir billig för dig att köpa in.

Hur lång tid tar det innan du får ett svar?

När du beställt en offert för en energideklaration av oss svarar vi alltid inom 48 timmar. När vi presenterar offerten för dig får du reda på vad tjänsten kostar, samtidigt som du får tillfälle att rådfråga oss om det är någonting du är osäker över. Du får alltid en fast prisuppgift i offerten.

Vad innebär en OVK-besiktning i Göteborg?

En OVK-besiktning i Göteborg innebär att du får en obligatorisk ventilationskontroll utförd på din fastighet. I samband med att OVK-besiktningen genomförs kontrollerar certifierade energiexperter att din fastighet har ett väl fungerande ventilationssystem. Och om fastigheten har det, då får du ett godkänt resultat.

Läs mer: Vad är en OVK-besiktning?

Vad händer när du begärt en offert för OVK-besiktning?

Om du beställt en offert för OVK-besiktning hör vi av oss med en fast prisuppgift inom 48 timmar. I det pris som uppges i offerten inkluderas bland annat nyckelhantering, support och statusuppdateringar. Vi tar också på oss att skicka in OVK-intyget till Göteborg kommun (som även kallas Göteborg stad) om du så önskar.

Tilläggstjänster som inte inkluderas i OVK-offerten

Det finns två tilläggstjänster som inte inkluderas i offerten, men som du samtidigt bör teckna dig för. Nedan förklarar vi varför så är fallet.

Rengöring av ventilationssystemet

Kostnadsökningen för att vi ska rengöra ventilationssystemet från saker som smuts och damm är mycket liten i det stora hela. När du köper till en rengöring av systemet maximerar du alltså möjligheterna för att ventilationssystemet fungerar problemfritt även i framtiden, vilket du sparar pengar på över tid.

Injustering av ventilationssystemet

När du beställer denna tilläggstjänst ser vi till att luftflödet i ventilationssystemet är optimalt. Med ett optimalt luftflöde maximerar du energieffektiviteten i systemet, vilket medför att du sparar pengar. Samtidigt minskar du även risken för såväl fuktskador som mögel i fastigheten. 

Så gör du för att beställa en offert av oss

För att beställa en offert för energibesiktning och/eller OVK-besiktning fyller du i det formulär som du hittar ovan. Många tycker det är enkelt att fylla i formuläret, men om du skulle undra över någonting rekommenderar vi att du hör av dig till supporten för att således kunna fråga dem om hjälp.