2022-11-13

Vad är en underhållsplan?

Du har kanske hört att en det är en bra idé att skaffa en underhållsplan. Men vad är en underhållsplan egentligen, och vad är det som finns angivet i en sådan? Dessa frågor och fler svarar vi på i denna artikel. Vad är en underhållsplan? En underhållsplan är ett informationsdokument med uppgifter om en fastighets […]

2022-11-13

Vem gör en underhållsplan?

Det är viktigt att ha en underhållsplan. Men för att underhållsplanen ska vara av nytta måste den tas fram på rätt sätt och av rätt person. Så hur är det egentligen? Vilka är det som gör underhållsplanerna? Den frågan och fler får du svar på precis nu. Vem är det som gör en underhållsplan? En […]

2022-11-13

Hur använder man en underhållsplan?

När det finns en färdig underhållsplan måste du veta hur du använder den, det vill säga hur du förvaltar eller följer den på rätt sätt. I denna artikel berättar vi hur du lyckas med det på ett kompakt och begripligt sätt. 4 tips för hur du ska använda din underhållsplan För att kunna samordna åtgärder. […]

2022-11-12

När har man mest användning för en underhållsplan?

Att ha en tydlig och detaljerad underhållsplan att arbeta efter är en bra idé. Men när är det lönt att ha en underhållsplan? Eller det vill säga; när har du mest användning för en underhållsplan? Dessa frågor och fler svarar vi på nu. När har du mest användning för en underhållsplan? Du har mest användning […]

2022-11-12

Hur gör man en underhållsplan?

En ideal underhållsplan ska vara såväl enkel att följa som lagom detaljerad. Planen ska utformas av en person med rätt erfarenhet, och själva underhållsplanen består av ett flertal steg. I denna artikel ger vi dig fullständig information om hur man gör en underhållsplan från början till slut. 5 stag för att utforma en underhållsplan Förstudie. […]

2022-11-12

Måste man göra energideklaration vid husförsäljning?

Du har säkert hört att det är bra att ha en energideklaration för sin fastighet vid en försäljning. Men hur ligger det till egentligen. Måste du ha en energideklaration för din fastighet vid försäljningen eller kan du strunta i det? I denna artikel får du ett tydligt svar på den frågan och fler. Måste du […]

2022-11-11

Hur går en energideklaration till?

En energideklaration ska betraktas som en process i flera olika steg, och i denna artikel går vi igenom samtliga av dessa. 3 steg som förklarar hur en energideklaration går till 1. Bestäm vem som ska utföra energideklarationen Det finns många företag som erbjuder energideklarationer. Konkurrensen är med andra ord hård, och det faktumet borde du […]

2022-11-11

Kan man göra en underhållsplan själv?

Det är en bra idé att anlita ett företag som utför din underhållsplan helt och hållet. Men får man göra underhållsplanen själv? Och om man får det, finns det några risker med att inte ta hjälp av någon annan vid framställandet av sin underhållsplan? Dessa frågor och fler får du ett komplett svar på nu. […]

2022-11-11

Hur tolkar man en energideklaration?

I denna artikel får du en bra överblick gällande hur du tolkar den information du får reda på vid en energideklaration. Det viktigaste du får reda på vid en energideklaration Energiklassningen Vid framtagandet av en energideklaration får du ett betyg på fastighetens energieffektivitet som går från A till G. Om din fastighet får C som betyg […]

2022-11-11

Vem kan göra energideklaration?

Det är en bra idé att göra en energideklaration, och i många fall är en energideklaration ett måste. Men vem är det som kan göra en energideklaration egentligen? Och i förlängningen, får du göra en energideklaration själv? Dessa frågor och fler svarar vi på i denna artikel. Vem får göra en energideklaration? En energideklaration måste […]

2022-11-08

När måste man ha en energideklaration?

Det är en bra idé att utföra en energideklaration, inte minst då du får förbättringsförslag gällande hur du kan minska energiåtgången i din fastighet. Men hur är det egentligen – när måste du ha en energideklaration och när behöver du inte ha det? Svaret på den frågan och fler får du i denna artikel. Regler […]

2022-11-08

Kan man göra en energideklaration själv?

Att utföra en energideklaration är i många fall ett måste. Men hur ligger det till egentligen, får du göra en energideklaration själv eller måste du anlita en expert? Den frågan och fler svarar vi på i denna artikel. Kan du göra en energideklaration själv? Nej, du kan inte göra en energideklaration själv. Energideklarationer måste utföras […]

2022-11-08

Vad händer om man inte kommer in i alla lägenheter vid OVK?

För att OVK-kontrollanterna ska kunna utföra sitt jobb måste de komma in i ett stort antal lägenheter. För om kontrollanterna blir nekade tillträde vid alltför många tillfällen blir det svårt för dem att kunna godkänna en lägenhetsfastighet, såsom en BRF eller ett hyreshus. I denna artikel lär du dig allt du behöver veta om hur […]

2022-11-07

Vem får utföra OVK?

Att genomföra OVK-besiktningar är viktigt för att inomhusklimatet ska vara och förbli idealt. Men vem är det som får utföra OVK-besiktningar egentligen? Den frågan får du ett tydligt svar på precis nu. Vem får utföra OVK-besiktningar? Det är bara funktionskontrollanter som är certifierade för OVK-besiktningar som får utföra just OVK-besiktningar. Det finns två typer av […]

2022-11-07

Vem ansvarar för att OVK är utförd?

Det är viktigt att OVK-besiktningar utförs på rätt sätt och i rätt intervaller. Men vem är det som ansvarar för att OVK-besiktningarna verkligen utförs? Den frågan och fler får du svar på i denna artikel. Vem ansvarar för att OVK-besiktningarna utförs? Det är ägaren av de byggnader som omfattas av OVK som ansvarar för att […]

2022-11-07

Vad är syftet med OVK?

Det är viktigt att utföra OVK-besiktningar. Så det finns med andra ord många syften med att utföra dessa typer av kontroller. I denna artikel ger vi dig konkreta exempel på vad dessa syften är och vad de innebär. 3 viktiga syften med OVK-besiktningar En god luftkvalitet säkerställs. Energiförlusterna minskar. Ett bättre skydd mot fukt. Nedan […]

2022-11-07

Lagen om OVK besiktning, vad gäller?

Lagen om OVK-besiktning bestämmer bland annat hur ofta din fastighet ska OVK-besiktigas, på vilket sätt besiktningen ska utföras och vilka som får utföra besiktningen. I denna artikel ger vi dig all information du behöver om hur lagen om OVK-besiktning fungerar och är utformad. Och detta på ett kompakt och begripligt sätt. Vad är lagen om […]

2020-03-18

Våra åtgärder för att hindra smittspridning

OVK-center med samarbetspartners följer utvecklingen gällande det nya Coronaviruset och vi behöver alla ta vårt ansvar för att inte sprida smitta. För att minimera risken i samband med lägenhetsbesök kommer vi att vidta – och ber boende att vidta – följande åtgärder: Vad kommer vi att göra? Vi tvättar händerna med handsprit mellan varje lägenhetsbesök. […]