Är det lag på att ha en underhållsplan?

Att skaffa en underhållsplan är en bra idé, inte minst då du sparar tid och sänker dina kostnader med hjälp av en sådan.

Men måste du verkligen ha en underhållsplan? Alltså – finns det någon lag som säger att du måste ha det?

De frågorna och fler svarar vi på precis nu.

Lag på underhållsplan

Lag på underhållsplan för bostadsrätter

Som riksdagen förtydligar är det ett lagstadgat krav att ha en underhållsplan med en framförhållning på 50 år om bostadsrättsföreningen är nystartad. Men för befintliga bostadsrättsföreningar finns idag inget uttryckligt krav som säger att det måste finnas en underhållsplan.

Men även om befintliga BRF:er inte måste ha en underhållsplan blir det lättare att följa lagen om man har en underhållsplan. I lagen står det nämligen att alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick.

Det står även att alla bostadsrättsföreningar måste avsätta medel för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Så även om en underhållsplan inte alltid är ett lagkrav kan styrelsen peka på underhållsplanen och säga att de följer de lagar som finns, och bara det är värt mycket.

Lag på underhållsplan för samfälligheter

Det finns även tydliga regler som gäller för samfälligheter, som i sin tur är bland annat mark och anläggningar som tillhör samma fastigheter. För i princip alla samfälligheter finns det ett lagstadgat krav på att ha en underhållsplan.

I lagen står det att underhållsplanen måste ha en ekonomisk och en byggnadsteknisk del. Den ekonomiska delen innefattar att de ansvariga (oftast föreningen) avsätter pengar så att man har råd att göra det löpande underhållet, och den byggnadstekniska delen innefattar att underhållet verkligen utförs på rätt tid och på rätt sätt.

Lag på underhållsplan som gäller för alla

Alla som äger en byggnad lyder under Plan- och Bygglagen. I den lagen står det att du måste hålla byggnaden i ett vårdat skick så att dess utformning och tekniska egenskaper bevaras. Så om du exempelvis äger en villa måste du inte ha en underhållsplan, även om det är en bra idé att ha det.

Men om du äger en byggnad som har ett historiskt, miljömässigt eller konstnärligt värde höjs de lagstadgade kraven på underhåll. Men även där finns inget absolut krav på att ha en underhållsplan, även om en underhållsplan gör det enklare att följa de krav som finns i Plan- och Bygglagen.

Lokala lagkrav

Lagkrav för underhållsplaner i Stockholm

I Stockholm, där det bland annat byggs många nya bostadsrätter är det viktigt att följa de nya regler om underhållsplanering som tillkommit.

Men det finns däremot inga lagar som är unika för Stockholm, så en underhållsplan i Stockholm har samma krav som en underhållsplan i vilken annan stad som helst.

Lagkrav för underhållsplaner i Malmö

När det kommer till underhållsplan Malmö finns det inte heller där några regionala regler då alla svenska byggregler gäller i hela landet.