Integritetspolicy för www.ovkcenter.se

Personuppgiftsansvarig för inhämtning, behandling och användande av personuppgifter genom internetplattformen www.ovkcenter.se (i det följande ”plattform”) i den mening som anges i personuppgiftslag (1998:204) är OVK-center Sverige AB, Rosenhillsägen 54, 611 46 Nyköping (i det följande ”OVK-center”). OVK-center tar mycket allvarligt på skyddet av den personliga integriteten för plattformens besökare. Inhämtning, behandling och användande av personuppgifter genom OVK-center sker därför uteslutande i enlighet med ifrågavarande rättsliga personuppgiftsskyddsbestämmelser och denna integritetspolicy. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, adress och telefonnummer. Vi ber dig att läsa igenom denna integritetspolicy mycket noga. Den förklarar art, omfång och ändamål med inhämtning, behandling och användande av personuppgifter avseende personer som använder plattformen för att boka besiktningstjänster (i det följande ”användare”), vars besiktningstjänster ska tillhandahållas av tjänsteutövare (i det följande ”partner”) och avseende personer som besöker plattformen utan att registrera sig som användare eller partner. Du kan ladda ner denna integritetspolicy, spara den i din webbläsare samt skriva ut den. Om du har ytterligare frågor om hur OVK-center behandlar personuppgifter, ber vi dig kontakta OVK-center per e-post till adressen info@ovkcenter.seÖversikt över innehållet i denna integritetspolicy I. Dataskyddsdeklaration för användare II. Dataskydds-deklaration för partner III. Dataskyddsdeklaration för alla besökare på plattformen IV. Upplysning och radering av uppgifter.

I. Dataskyddsdeklaration för användare

Personuppgifter registreras bara när du som användare frivilligt lämnar denna information i samband med en förfrågan (”förfrågningsdata”) eller registrering via något av våra kontaktformulär (”kontaktdata”). OVK-center uppger upplysningarna ur förfrågningsdata och kontaktdata för förmedlingen av besiktningstjänster till sådana partner som bland annat på grund av sin geografiska närhet till platsen där tjänsten ska utföras och andra upplysningar som angivits kan betraktas som särskilt lämpliga för att tillhandahålla dig dessa besiktningstjänster. Om du har givit OVK-center tillåtelse att i säljfrämjande syfte kontakta dig, inhämtar, behandlar och använder OVK-center dina förfrågningsdata och kontaktdata och ytterligare uppgifter för att bättre förstå dina vanor som användare och eventuellt ge dig intressant information beträffande andra tjänster. Tillåtelsen för OVK-center att använda dina uppgifter i reklamsyfte kan alltid upphävas genom att du skickar ett e-postmeddelande om detta till info@ovkcenter.se. När det gäller det föregående och den under III. nedan beskrivna behandlingen och användandet av dina personuppgifter använder OVK-center dem endast om de är nödvändiga för förmedlingen och den därpå följande hanteringen av besiktningstjänster mellan dig och en partner, eller om en vidare användning enligt de tillämpliga dataskyddsrättsliga bestämmelserna tillåtits eller är lämpliga.

II. Dataskyddsdeklaration för partner

Personuppgifter registreras bara när du som partner frivilligt lämnar denna information i samband med en ansökan (”ansökningsdata”) eller registrering via något av våra kontaktformulär (”kontaktdata”). OVK-center lagrar dina ansökningsdata, kontaktdata och liknande data i en partnerprofil som OVK-center har tillgång till inom ramen för avräkningen av förmedlad besiktningsverksamhet. Om du önskar att din partnerprofil ska raderas, kommer OVK-center att spärra dina uppgifter och inte vidare behandla dem. Om en användare utnyttjat möjligheten att använda plattformen för att utvärdera din tjänst, inhämtar, behandlar och använder OVK-center dessa data för att presentera dem på plattformen.

III. Dataskyddsdeklaration för alla besökare på plattformen

OVK-center använder sig av cookies (= textbaserade datafiler som sparas på din dator och tjänar som analys av hur plattformen används) för att känna igen besökare som återkommer flera gånger och till att förbättra hemsidans användning. Dessa cookies innehåller inga personliga upplysningar utan endast en sessionsidentifiering (s.k. ”session cookies”) som saknar betydelse utom för OVK-center. De ger inga slutsatser om din identitet. Plattformen använder Google Analytics, ett analysverktyg för webbnärvaro som tillhandahålls av Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google använder därvid cookies. Upplysningarna som på så sätt erhålls överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder de upplysningar som inhämtats genom Google Analytics för utvärdering av plattformen inom vårt uppdrag, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på plattformen och vidare för att tillhandahålla tjänster för oss i samband med användande av plattformen och av internet. Den IP-adress som överförts av Google Analytics från din webbläsare kopplas inte samman med andra data från Google. Genom att ställa in webbläsaren kan du själv förhindra att cookies sparas på din terminal. Det kan dock få till följd att du i sådant fall eventuellt inte kan utnyttja alla funktioner på plattformen. För övrigt kan du för att förhindra att Google Analytics används, installera en s.k. inaktiverings-add-on på din dator. Denna add-on kan du installera över länken http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

IV. Upplysning och radering av uppgifter

Du har rätt att på anmodan ta del av de personuppgifter som OVK-center lagrat om dig. Du har dessutom rätt att korrigera oriktiga data om din person liksom att kräva att otillbörligt inhämtade eller lagrade personuppgifter raderas. Var vänlig meddela en sådan begäran om upplysning eller krav på korrigering eller radering till info@ovkcenter.se

Utfärdad: 2016-07-01

Redan partner?

Vill du bli en del av OVK-center?

Dela oss på: